Kuźnia Magii

Rytuał ochronnyKuźnia Magii ma na celu wspieranie adeptów Magii, poszukujących narzędzi i materiałów niezbędnych w codziennych ceremoniach magicznych, w tym praktykach dywinacyjnych.

Kuźnia Magii to alchemiczne atelier, laboratoriumRuny czerpiące ze starożytnych ksiąg Wschodu i Zachodu, wykorzystujące arkana hermetycznej mądrości grimoire’ów i wiedzy niespisanej.

TalizmanyKuźnia Magii to wieloletnie doświadczenie (obecnej inkarnacji – czerpiącej z mądrości Makrokosmosu) w zakresie procesów: wytwarzania i konsekracji narzędzi Kunsztu, oraz pozyskiwania na ten cel właściwych materiałów.

Przedstawione Tutaj rzemiosło to wachlarz niepowtarzalnych, przez co indywidualnych, atrybutów magicznych. Każdy ryt, kamień, talizman, każde kadzidło komponowane są z zachowaniem odwiecznych prawideł Magii. Każdy proces twórczy przebiega w warunkach i czasie, określonych przez odwieczne pryncypia Rzemiosła. w związku z czym, w efekcie przemiany pieniądza w pożądany atrybut, otrzymujesz akcesorium w pełni naenergetyzowane, które dla Twego celu potrzebuje jeszcze wyłącznie właściwie ukierunkowanej emanacji Twojej energii, co następuje już poprzez odpowiednią wizualizację, kontemplację lub mniej zaawansowane skupienie, jak również przekazanie ładunku w kontakcie fizycznym – poprzez utrzymywanie atrybutu w dłoniach, przy jednoczesnym zastosowaniu obrazu myślowego.

Kuźnia Magii zaprasza w swe progi.