Magia Pisma

„… w przeszłości darzono pismo wielkim szacunkiem. Starożytni Egipcjanie uważali za jego twórcę Thota, boga, który wynalazł niemal wszystkie składniki kultury, bądź też Izydę. Babiloński bóg pisma Nebo, syn Marduka, był zarazem bogiem ludzkiego przeznaczenia. Według dawnej tradycji żydowskiej wynalazcą pisma był Mojżesz, według mitów greckich zaś Hermes lub inni bogowie. Również starożytni Chińczycy i Hindusi, podobnie jak wiele innych ludów, wierzyli w boskie pochodzenie pisma. Miało ono zawsze olbrzymie znaczenie w procesie zdobywania wiedzy i magiczną władzę…”

[David Diringer: Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości. PIW, Warszawa, 1972, s. 21.]

[… skrypty, alfabety, sylabariusze itd., mają to do siebie, iż mimo wszelkich naukowych wysiłków znalezienia ich – między sobą, powiązań rządzą się one własnymi prawami.
Właśnie z tej przyczyny brak jakiejkolwiek chronologii, czy innego skonkretyzowanego usystematyzowania jest tu zamierzony.
Cel zaś niniejszej treści zamyka się w pomocy przy wszelkiego rodzaju zabiegach magicznych, zarówno ich tworzeniu, jak również kopiowaniu i odczytywaniu.]

Przed częścią właściwą pragnę jeszcze ukazać przykłady istotności tworzenia własnych alfabetów dla celów magicznych.
Posłużę się dla ilustracji trzema przykładami z dorobku tak znamienitych Mistrzów, jak Heinrich Cornelius Agrippa, czy też Paracelsus.
Oto i one:

Autorstwa Agrippy

Agrippa
Agrippa

Autorstwa Paracelsusa

Paracelsus

Warto podkreślić, iż każdy z powyższych alfabetów „powstał na bazie” hebrajskiego.

[źródło: Omniglot]

Rejang

Rozpoczynam od przedstawienia tegoż alfabetu, gdyż jako pierwszy stał mi się przydatny jako alfabet magiczny sensu stricto.

Rejang

W rejonach, w których używa się tegoż alfabetu, jest on głównie wykorzystywany właśnie do pisania magicznych zaklęć, inkantacji i poezji, która jak wiadomo jest jedną z form magii.

[źródło: Omniglot]

Devanagari

Podobnie uzasadniam umieszczenie kolejnego – tym razem sylabariusza, mianowicie jest on używany dla klasycznego języka liturgicznego oraz literackiego, zwanego Sanskrytem.

Devanagari

[źródło: Omniglot]

Abagada

Umiejscowienie alfabetu Abagada – pomiędzy Devanagari a alfabetem hebrajskim, tłumaczę jego zastosowaniem w języku liturgicznym regionu oraz przyporządkowaniem go do wschodnio-aramejskiej podgrupy północno-zachodniej rodziny języków semickich.

Abagada

[źródło: Omniglot]

Hebrajski

Pojawienie się tegoż alfabetu nikogo, kto para się „zachodnią” magią, nie powinno dziwić.

Hebrajski

[źródło: Omniglot]